Entreprenader inom
mark & anläggning

Våra tjänster

VAS AB anlägger utemiljöer och infrastruktur till privata och offentliga aktörer i södra Sverige.

Vi har det lokala företagets engagemang med erfarenheten från de stora företagen.

Vår idé är att jobba enkelt, ständigt utvecklas och hålla en stark miljöprofilering.

Våra handplockade anläggare har bred kompetens och yrkesstolthet som sitt signum.

Väg

Anläggning

Schakt

VA

Sanering

Mark

Finplanering